Skip to content

BELEVING
TEVREDENHEID
INTERIM

ICCA Advies

De beleving van de werkplek is een belangrijk onderdeel van de arbeidsomstandigheden van uw mensen. Een gebouw gebruiker die kan werken op een schone werkplek, zal zich prettiger voelen, zal minder ziek zijn en zal een hogere productiviteit halen. Het is daarom van belang, te weten hoe de schoonmaak in uw gebouw(en) wordt gewaardeerd door de gebruikers en waarop zij hun oordeel baseren. 

Wij hebben een belevingsmeting methodiek ontwikkeld, waarmee middels een enquête op eenvoudige wijze de waardering voor de schoonmaak kan worden vastgesteld. 

BELEVINGSMETING GEBOUWGEBRUIKERS

Van belang is te weten hoe de schoonmaak in uw gebouw(en) wordt gewaardeerd door de gebruikers en waarop zij hun oordeel baseren.
Hiervoor hebben wij een belevingsmeting methodiek ontwikkeld, waarmee middels een enquête op eenvoudige wijze de waardering voor de schoonmaak kan worden vastgesteld.
Een 3-tal hoofdvragen met verdiepingsvragen vormt de basis.
De belevingsmeting kan plaatsvinden via uw besloten informatieplatform binnen uw organisatie, of via een individuele benadering door een van onze enquêteurs.

– Na beantwoording van de vragen dient het formulier digitaal te worden geretourneerd (of wordt via een tablet door de enquêteur ingevuld en verzonden);
– De beantwoording geschiedt altijd anoniem;
– Het gehele proces verloopt volledig automatisch;
– Tijdens de enquête worden de resultaten realtime voor u inzichtelijk gemaakt op ons dashboard.
– Het rapport en de conclusies worden met u besproken. 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKMEDEWERKERS

Een medewerker wordt een betrokken medewerker wanneer hij kan bijdragen aan een sociale missie, zingevende taken vervult, een verbinding met de organisatie ervaart en zich betrokken voelt bij de uitvoerende werkzaamheden. Ook wil hij de ruimte krijgen om fouten te maken en successen te vieren. Het tevredenheidsonderzoek vindt plaats via een individuele benadering door een van onze enquêteurs.

– De beantwoording geschiedt altijd anoniem;
– Het gehele proces verloopt volledig automatisch;
– Het rapport en de conclusies worden met u besproken. 

DETACHERING

Detachering kan voor langere tijd of voor een specifieke interim opdracht.
Uw eigen medewerkers weten vaak zelf oplossingen te vinden. Het is de tijd die ontbreekt om daadwerkelijk oorzaken op te sporen van niet of minder werkende processen en procedures en soms de skills om deze aan te pakken.

Het kan zijn dat een facilitair medewerker tijdelijk uitvalt, door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschapsverlof, een sabbatical of dat u een vacature heeft. Wanneer er geen opvolging plaatsvindt kan dit aanzienlijke gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. U wilt immers toch ook dat uw primaire proces zo vlekkeloos mogelijk blijft verlopen? Dit kan alleen als alle facilitaire randvoorwaarden geregeld zijn en u daar geen omkijken naar heeft. Het inzetten van een tijdelijke interim facilitair medewerker kan voor u de oplossing zijn. ICCA neemt deze taak op zich totdat uw vaste medewerker terug is of u een structurele oplossing heeft gevonden.

Bij een interim medewerker kunt u denken aan de volgende functies:

– Projectmanager schoonmaak;
– Teamleider schoonmaak;
– Facilitair manager;
– Schoonmaak expert;
– Verandermanager schoonmaak;
– Kwaliteitsadviseur schoonmaak.