Na een aanbesteding staat de tijd niet stil. De mutaties in het bestek en in het kwaliteitsontwerp komen vaak voor.
Voor veel opdrachtgevers begeleidt ICCA de naleving van het overeengekomen schoonmaakcontract. Hiervoor hebben wij het innovatieve ICB® web-based module ontwikkeld, waarin ondermeer de volgende aspecten zijn opgenomen:

- inzicht in de lopende schoonmaakkosten
- contractbeheer waarin de mutaties live worden verwerkt
- een grafisch kwaliteitsverloop van de uitgevoerde kwaliteitsmetingen
- begeleiding bij de (jaarlijkse) prijsindexering

Prijsonderhandelingen doen zich over het algemeen jaarlijks voor. Het onderbouwde voorstel van de leverancier van schoonmaakdienstverlening wordt door ons beoordeeld op basis van marktconformiteit. Wij adviseren u en voeren tevens namens u de onderhandelingen met uw leverancier van schoonmaakdienstverlening.

schoonmaakbureau schoonmaakadviseur contractbeheer schoonmaakadviseur inkoop schoonmaak
U kunt hier een demo bekijken van onze online Contract begeleiding