User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ Nieuw loongebouw schoonmaak 1 januari 2018 | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

Nieuw loongebouw schoonmaak 1 januari 2018

Nieuw Loongebouw schoonmaak CAO

cao schoonmaak 2018
Highlights “Nieuw Loongebouw”


Voor welke werknemers
Werknemers onder het A-deel (schoonmaak), het B-deel (specialistendeel) en
het D-deel (hotels)worden in het nieuwe loongebouw geplaatst.

Loongroepen
Er blijven, zoals in de huidige situatie, 6 loongroepen bestaan. De namen van de
loongroepen worden echter eenvoudiger. Het wordt loongroep 1 t/m 6.
Dit is op dit moment loongroep 1, 1 plus 5%, 2, 2 plus 5%, 3 en 3 plus 5%.

Jaarlijks een stap (maximum) bij 4 dienstjaren
In het nieuwe loongebouw maken werknemers jaarlijks een stap. Het maximum
van de loongroep wordt na 4 dienstjaren bereikt. Dit is momenteel pas na 8 jaar.

Maximum en minimum van de loongroepen
Het maximum van de loongroepen blijft ongewijzigd. Het minimum van de
loongroepen wordt in 2018 wat lager. Het basisuurloon in de nieuwe loongroep 1,
bedraagt € 10,51 per uur. Dit is op dit moment € 11,58 per uur.

Minimaal hetzelfde loon en overgangstoeslag
Werknemers die al in dienst zijn, komen in het nieuwe loongebouw op minimaal
hetzelfde basisuurloon. Het verschil tussen het oude en nieuwe basisuurloon wordt
gecompenseerd via een overgangstoeslag. Dit geldt voor werknemers met minder
dan 4 dienstjaren en voor jeugdigen werknemers jonger dan 22 jaar.

Vervallen inleerloon en basisvakopleiding
Het inleerloon vervalt per 1 januari 2018. De werkgever blijft verplicht om binnen
6 maanden de basisvakopleiding aan te bieden.
De werknemer moet deze opleiding volgen.

Toeslagen
De VET en andere toeslagen op basis van de CAO blijven ongewijzigd.

Inschalen nieuwe werknemers
Een nieuwe werknemer start normaal gesproken met 0 dienstjaren. In de nieuwe
CAO kan de werkgever de werknemer op basis van ervaring hoger inschalen.
Als een werknemer bijvoorbeeld 10 jaar in de branche heeft gewerkt en terugkeert,
kan er voor worden gekozen de werknemer niet met 0 maar met 1 of meer
dienstjaren in te schalen.

Loonsverhoging per 1 januari en 1 juli 2018
De invoering van het loongebouw valt samen met een verhoging van de
basisuurlonen met 0,75% per 1 januari 2018.
De basisuurlonen worden op 1 juli 2018 met 1,00% verhoogd.

Het basisuurloon voor deze groep werknemers is in het nieuwe loongebouw
meestal lager.

Als het basisuurloon in het oude loongebouw hoger is dan het nieuwe basisuurloon
wordt het verschil gecompenseerd door het toekennen van een overgangstoeslag.
Als deze werknemers een volgend dienstjaar bereiken wordt het basisuurloon
verhoogd.

De overgangstoeslag wordt met datzelfde bedrag verminderd tot deze in z’n geheel
is afgebouwd. Dat kan een paar jaar duren. Door een CAO-loonsverhoging (zoals
de verhoging van 1% per 1 juli 2018) verandert de overgangstoeslag niet,
het basisuurloon wel.