User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ 2019 CAO Schoonmaak | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

2019 CAO Schoonmaak

Nieuwe CAO Schoonmaak 2019
cao schoonmaak 2019

Werkgevers in de schoonmaak (OSB) en vakbonden CNV en FNV hebben in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 december een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
De overeengekomen looptijd is twee-en-een-half jaar (1 januari 2019 – 30 juni 2021).

Belangrijke gespreksonderwerpen waren de omgang met elkaar op het werk (volwassen arbeidsrelatie), duurzame inzetbaarheid (gezond pensioen halen) en ziekteverzuimbegeleiding en uiteraard de financiële afspraken.

Werkgevers en vakbonden zijn overeengekomen:
Een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021 (wanneer de cao op 30 juni afloopt).
Een hogere pensioenpremie in 2021 voor een gezond pensioenfonds. De vroegpensioen- en levensloopregeling (VPL) die dan met 1,3% vrijvalt, wordt daarvoor benut.
Tegelijkertijd gaan werkgever en werknemer allebei de helft van de totale pensioenpremie van 21,4% betalen.
Voor de stijging van de werknemerspremie worden werknemers gecompenseerd via het loon.
Een verhoging van de eindejaarsuitkering in 2019 met 0,65%, in 2020 met 0,35% en in 2021 met 1%.
Een extra verlofdag op de verjaardag van een werknemer met ingang van 2020.
Vakbondsleden krijgen de mogelijkheid om deze in te ruilen voor een vrije dag op 1 mei.


Akkoord op hoofdlijnen:
Inhoudelijk hebben de sociale partners op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de volgende dossiers:
Artikel 38 (werkgelegenheid bij contractwisseling): afspraak is dat de object-gebonden reiskosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019.
Dat geldt ook voor overige object-gebonden kosten.
Uitzendkrachten: de uitzendperiode van 12 maanden kan nu worden gevolgd door twee contracten voor bepaalde tijd (was: één).

Opleiding van leidinggevenden:
Cao-partijen stellen een tijdelijke paritaire werkgroep om de huidige opleiding verder te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van de leidinggevenden te vergroten.
Afspraken zijn: de basismodule is verplicht voor iedere nieuwe leidinggevende en dient binnen negen maanden na indiensttreding te worden aangeboden.
In ieder geval worden de volgende onderwerpen in de basismodule opgenomen: werkoverleg, jaargesprek, verzuim en fatsoenlijk gedrag.
De basismodule en de aanvullende modules worden geëxamineerd door het RAS-Examenbureau.
Binnen 12 maanden (was 6 maanden) na indiensttreding dient de werkgever de werknemer de basis(vak)opleiding aan te bieden.
Cao-partijen vinden het van groot belang dat werknemers de basis(vak)opleiding volgen en examen doen bij het RAS-Examenbureau.