User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ VSR-KMS 3 | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

VSR-KMS 3

VSR-KMS 3

ICCA VSR-KMS 3
Per 1 mei is een vernieuwde versie van het VSR Kwaliteitsmeetsysteem van kracht: VSR KMS 3.
In KMS 3 zijn de resultaten van enkele onderzoeken van VSR (Vereniging Schoonmaak Research) betrokken.
Zo wordt er in het nieuwe KMS nog meer onderscheid gemaakt tussen resultaatgerichte en handelingsgerichte contracten.
De wijze van beoordelen van het schoonmaakwerk binnen deze contractvormen wijkt immers af.

In overleg met kwaliteitscontroleurs en inspecteurs – mensen die dagelijks met VSR-KMS werken – zijn tekstuele aanpassingen aangebracht die het systeem duidelijker en beter hanteerbaar maken. Zij hoeven door deze nieuwe versie niet opnieuw examen te doen. Wel is er een verplichte voorlichting. VSR heeft daarom al bijeenkomsten georganiseerd voor controleurs en inspecteurs. Wanneer men aan een van deze bijeenkomsten heeft deelgenomen, hoeft men geen aanvullende cursus meer te volgen over het vernieuwde kwaliteitsmeetsysteem. In de bijeenkomsten zijn deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor het werk als inspecteur of controleur.

Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen. Om deze begrippen te objectiveren heeft VSR) in 1979 al het kwaliteitsmeetsysteem geïntroduceerd. Het systeem wordt sindsdien aangepast aan ontwikkelingen in de schoonmaakbranche. Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) voor controle van uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden is aanvaard als nationale norm NEN 2075 en heeft als basis gefungeerd voor de Europese norm voor kwaliteitscontrolesystemen voor schoonmaakdienstverlening, de EN 13549. VSR bewaakt en promoot het VSR-KMS. De commissie Kwaliteitszorg van VSR heeft VSR KMS 2 na onderzoek en de input van een aantal deskundigen uit de branche nu verder doorontwikkeld.. De nieuwe versie is per 1 mei van 2014 van kracht.

Bron:
Schoonmaakjournaal