User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ ICCA VSR Keurmerk | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

ICCA VSR Keurmerk

ICCA VSR Keurmerk
VSR Keurmerk

Op 29 maart j.l. hebben wij een positief bericht ontvangen van de commissie kwaliteitszorg met het behalen van het VSR-Keurmerk.

Onderscheidend vermogen

VSR wil een herkenbare kwaliteitsstandaard die te controleren is voor opdrachtgevers. Met dat uitgangspunt kom je met een keurmerk het verst. Belangrijk daarbij is om aan opdrachtgevers goed uit te kunnen leggen wat het keurmerk nu exact inhoudt. Kortom: dit moet voor de betreffende bedrijven maar bovenal voor opdrachtgevers een onderscheidende factor worden. Het VSR-KMS is tenslotte het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en reproduceerbare systeem op de markt. Bovendien voldoet het VSR-KMS als enige kwaliteitsmeetsysteem aan zowel de eisen als aanbevelingen van de NEN 2075 en de Europese norm EN 13549.

Toetsing

Voldoet het bedrijf aan alle normeisen, dan komt het bedrijf in aanmerking voor het VSR-Keurmerk en kan het worden opgenomen in het register.
De normen waarop wordt getoetst zijn na enkele proefaudits in de praktijk vastgesteld. Ook is er een onafhankelijke auditor aangesteld die bij het Ministerie van Sociale Zaken ruime ervaring heeft opgedaan met inspecties en veel kennis op dat gebied heeft. Daarnaast heeft hij zich meer specifiek bekwaamd in het systeem van VSR-KMS. VSR heeft de uitvoering bij de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) ondergebracht om de onafhankelijkheid te waarborgen. De auditor werkt onder auspiciën van SSK.

Waar wordt op geïnspecteerd?

Er wordt in ieder geval op de volgende onderdelen geïnspecteerd:
• Uit de administratie van de gegadigde blijkt een actueel overzicht van alle objecten waar VSR-KMS wordt toegepast.
• Er is voor alle objecten een inventarisatie uitgevoerd
• Er is een steekproefgrootte op alle objecten vastgesteld
• Er worden uitsluitend SSK-geregistreerde controleurs en inspecteurs ingezet
• VSR-KMS wordt volledig en onverkort uitgevoerd (uit de documentatie moet blijken dat alle stappen van het VSR KMS juist uitgevoerd worden)
• Als er bij de controle/inspectie gebruik wordt gemaakt van software, dan is dat software waarvoor door VSR een licentie is verleend.