User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ Prognose indexering schoonmaakkosten 2015 | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

Prognose indexering schoonmaakkosten 2015

Prognose indexering schoonmaakkosten 2015
Prognose kostprijsstijging schoonmaak 2015
Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens verwachten wij de volgende kostprijs bepalende mutaties:

CAO-loonstijging

De loonstijging van 1 juli 2014 met 2,00% werkt per 1 januari 2015 door voor 50%
De eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2015 verhoogd met 0,20%
Het bruto uurloon stijgt per 1 juli 2015 met 2,00% en werkt door voor 50%

De inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage (Zorgverzekeringswet)
Voor de werkgeverspremie ZVW wordt een daling verwacht van 7,50% in 2014 naar 6,95% in 2015

Algemene Werkloosheidsfonds (Awf)
In 2014 bedroeg de werkgeverspremie AWF 2,15%, deze zal naar verwachting in 2015 stijgen naar 2,22%

Premie sectorfonds schoonmaak/Wachtgeldfonds
In 2014 bedroeg de premie sectorfonds schoonmaak 4,13%, deze zal naar verwachting in 2015 stijgen naar 4,40%

Premie kinderopvang
In 2014 bedroeg de werkgeverspremie 0,50%, deze zal naar verwachting in 2014 gelijk blijven.

Premie Arbeidsongeschiktheids-fonds (Aof)
In 2014 bedroeg de premie AOF 4,95%, deze zal naar verwachting in 2015 stijgen naar 5,25%

Werkhervattingskas: WGA rekenpremie, WGA gedifferentieerde premie, WGA-flex en ZW-flex
De premie WGA-vast zal in 2015 stijgen t.o.v. 2014 van 0,98% naar 1,10%. De WGA-flex zal stijgen van 0,34% naar 0,50% en de premie van ZW-flex zal stijgen van 0,84% naar 1,20%.

Ouderdomspensioen [OP] (bedrijfspensioenfonds)
De werkgeverspremie OP is in 2014 per 1 november gedaald met 0,25% naar 10,25%. Wij verwachten in de loop van 2015 een daling van de werkgeverspremie OP van 10,25% naar 9,85% met een lichte stijging van de uurfranchise. Effectief betekent dit een daling van de premie OP per 1 januari 2015

Pensioen overgangsmaatregel
In 2014 bedroeg de werkgeverspremie Pensioen Overgangsregeling 1,30% met een uurfranchise van € 5,52. De premie zal naar verwachting gelijk blijven, de uurfranchise zal meestijgen met de stijging van het uurloon.

Sociaal Fonds / RAS inclusief OR
De werkgeverspremie voor 2015 zal nagenoeg gelijk blijven (0,75%)

Door te betalen doordeweekse feestdagen, vakantiedagen, ziektedagen
In 2015 zijn er 7 door te betalen doordeweekse feestdagen, tegen 6 in 2014. Afhankelijk van het ziekteverzuim van de leverancier kan dit leiden tot een stijging voor niet werkbare dagen, waardoor de mutatie kan uitkomen op 0,40%

Overige kostprijsbepalende onderdelen (o.a. materialen, vervoer, indirecte leiding, overheadkosten)
Hierbij gaan wij uit van gemiddelde indexcijfers (CBS), welke tot nu uitkomen op een stijging van 1,00%


Prognose Kostprijsindexatie
De uiteindelijke kostprijsindexatie zal uitgaande van deze cijfers uitkomen in een range van +2,75% tot +3,00%, e.e.a. afhankelijk van de uiteindelijke premies sociale verzekeringen.