User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ Modernisering Ziektewet 2014 | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

Modernisering Ziektewet 2014

Modernisering Ziektewet 2014
De invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters kan voor werkgevers met relatief veel tijdelijke krachten per 2014 grote gevolgen hebben. Werkgevers met meer dan tien werknemers worden vanaf 2014 rechtstreeks geheel of gedeeltelijk financieel verantwoordelijk voor de instroom van zieke (ex-) werknemers in de Ziektewet én vanuit de Ziektewet in de WGA (WGA flex genoemd). Voor sommige werkgevers pakt deze maatregel voordelig uit, maar velen gaan een veelvoud van hun eigen schadelast betalen via de gedifferentieerde premie Ziektewet en WGA flex.
Hoewel deze gewijzigde premieheffing extra kosten met zich mee kan brengen, biedt de gewijzigde regelgeving ook kansen. Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet wordt hiermee namelijk zeer interessant, want een werkgever kan dan veel meer invloed uitoefenen op de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer. Behalve gunstig voor de (ex-)werknemer, leidt het voor de werkgever tot lagere kosten voor de Ziektewet. Ook kan hij hiermee de instroom in de WGA beperken en dat leidt weer tot verdere kostenbesparingen.

Hoe ziet de premieheffing er uit vanaf 1 januari 2014?
Op dit moment betalen werkgevers in Nederland een sectorpremie, waarin het Ziektewet-risico zit verdisconteerd. Vanaf 1 januari 2014 komt er een gedifferentieerde premie Ziektewet voor grote werkgevers (loonsom van meer dan € 3.070.000). De hoogte hiervan is afhankelijk van de instroom in de Ziektewet van werknemers die in 2012 ziek uit dienst zijn gegaan.
Middelgrote werkgevers (loonsom tussen € 307.000 en € 3.070.000) krijgen een combinatie tussen een individuele gedifferentieerde premie en een sectorpremie. Hoe dichter een werkgever bij de grens van € 3.070.000 zit, hoe meer individueel gedifferentieerd de premie wordt.
Kleine werkgevers (loonsom kleiner dan € 307.000) houden de sectorpremie. Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt de gedifferentieerde premie niet, maar draagt zelf de uitkeringslasten. Daarnaast neemt de eigenrisicodrager de re-integratieverplichtingen voor deze (ex-)werknemers over van UWV.
Ook voor de instroom vanuit de Ziektewet in de WGA (de zogenaamde WGA flex), komt er vanaf 2014 een gedifferentieerde premie volgens dezelfde methodiek als voor de Ziektewet. De uitkeringslasten van (ex-)werknemers die in 2012 vanuit de Ziektewet in de WGA terecht zijn gekomen, worden hierin doorbelast. Dit kunnen mensen zijn die in 2010 al ziek bij u uit dienst zijn gegaan.