User-agent: * Disallow: / User-agent: * Disallow: /*pdf$ Nieuwe CAO Schoonmaak | Nieuws | ICCA SCHOONMAAK ADVIES
ICCA ADVIES NIEUWS
  • ®2001-2021 | ICCA BV 0

ICCANieuws

Nieuwe CAO Schoonmaak

Nieuwe CAO Schoonmaak 2015

ICCA CAO Schoonmaak 2014
“Na een zeer intensief proces en met de hulp van een externe bemiddelaar is een driejarige cao in de schoonmaakbranche bereikt.

De belangrijkste punten zijn:
In alle jaren stijgt per 1 juli het loon met 2% en wordt de eindejaarsuitkering met 0,2% verhoogd, maar door compenserende afspraken bedraagt de netto-loonkostenstijging rond 5% over drie jaar. Deze compenserende afspraken hebben onder meer te maken met ingangsdatum van de loonsverhoging op 1 juli van het jaar, structurele daling van de werkgeverspremie pensioen en het kunnen benutten van fiscale voordelen.

Loonkostenstijging
Een overzicht van de bruto- en netto-loonkostenstijging:

Per 1 juli 2014:
bruto-loonstijging: 2%

Per 1 juli 2015:
bruto-loonstijging: 2%

Per 1 juli 2016:
bruto-loonstijging: 2%

Afschaffen wachtdagen
Overeenstemming is bereikt over het stap voor stap afschaffen van de wachtdagen met uiteindelijk een 100% doorbetaling in het eerste jaar en met 90% doorbetaling in het tweede jaar, onder voorwaarde van een gecertificeerd verzuimbeleid. Het gefaseerd afschaffen is per 1 mei 2015 één dag en de tweede ziektedag per 1 januari 2016. Mocht blijken dat de meldingsfrequentie op termijn stijgt, dan wordt compensatie vastgesteld. Het verlagen naar 90% in het twee jaar gaat ook gelden voor werknemers van 50 jaar en ouder met uitzondering van de zittende 50-plussers.

Continueren opleiding
Nederlandse Taallessen worden gecontinueerd. De opleiding wordt ook aangeboden door de bonden en zij ontvangen daarvoor subsidie conform bestaande systematiek. Er komt een fonds van 100.000, euro voor opleidingen voor schoonmakers die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen.

Invoering loonschaal op minimumloon niveau t.b.v. participatie
Voor de werknemers met voltijdse arbeid die niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon, maar wel tot arbeidsparticipatie en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de participatiewet, wordt een aparte loonschaal naast het bestaande loongebouw opgenomen.

Vergroting flexibiliteit
- De mogelijkheid van 2 arbeidsovereenkomsten voor maximaal 9 maanden wordt toegevoegd. (met behoud proeftijd in kader van Wet Werk en Zekerheid)
- Invoering keuzemogelijkheid voor de werkgever voor spaar urencontract of zgn 40-weken contract bij objecten met bedrijfssluiting.

Specialistische CAO-delen
B-deel (specialistische reiniging): wordt geactualiseerd en gevarentoeslag glazenwassers van 10% wordt omgezet in VET-toeslag. Bedrijven in de sector industriële reiniging kunnen op verzoek worden gedispenseerd van de uitzendbepalingen.
D-deel (hotel schoonmaak): gezamenlijke aanpak van o.a. schijnconstructies en oneigenlijke concurrentie in de horeca- en hotel schoonmaak.